10 בינואר 2020, קמילו - רמת אביב

המפגש השנתי של החוג אפידמיולוגיה ומניעה קרדיווסקולרית - האיגוד הקרדיולוגי בישראל

7 בפברואר 2020, גלרית דובנוב - תל אביב

The International Colorectal Disease Symposium
החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום

25-28 בפברואר 2020, מצודת דוד - ירושלים

המפגש השנתי של האיגוד הישראלי לרפואה דחופה

2 בדצמבר 2020, כנס וירטואלי

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות

9 בדצמבר 2020, כנס וירטואלי

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לראומטולוגיה

22-23  באוקטובר 2020, כנס וירטואלי 

כנס החורף - האיגוד הישראלי לראומטולוגיה

24 בדצמבר 2020, כנס וירטואלי

 יום עיון בנושא אנדוקרדיטים של החוג לטיפול נמרץ לב - האיגוד הקרדיולוגי בישראל